SKOOLGELD

SKOOLGELD VIR 2024 BELOOP R28 835 EN IS AS VOLG BETAALBAAR:

Betaalopsies Betaalopsies 1 Betaalopsies 2
1STE BETALING: R1 500,00 per leerder voor
31 Desember 2023
R1 500,00 per leerder voor
31 Desember 2023
SKOOLFONDS: Betaalbaar einde Maart 2024

R24 452

Leerder 1 & 2: R2 485,00 p.m. x 11 maande
Leerder 3: R1 242,00 p.m. X 11 maande
Leerder 4: R621,00 p.m. X 11 maande
TOTALE SKOOLFONDS: R25 952 R28 839