Erekode

Ons glo in die Drie-enige God. Deur die geloof leef ons en sal ons lewe.
Ons sal strewe om rein van hande en suiwer van hart altyd te waak en te werk.
Ons sal ons ouers eer.
Ons sal ons volkseie liefhê en daaraan bou met eerlikheid en opregtheid as uiterste hoekstene.
Ons wil in vaderlandsbodem wortelskiet, op vaderlandsbodem groei en uit vaderlandsbodem vrugte dra.
Met ons woorde en dade wil ons dankbaar-nederig ons voorgeslag eer en ons nageslag verryk.
Vir die goeie naam van ons skool sal ons altyd groter offers bring.

 1. Glo in GOD as die beskikker van sy deel en lot
 2. Glo in sy volk en sy land en in die toekoms van beide
 3. Is trots op sy herkoms, sy taal en sy beginsels
 4. Is onderdanig aan sy meerderes, bedagsaam teenoor sy gelykes en nederig teenoor sy minderes
 5. Glo dat kennis en verstand ‘n waardevolle besitting is, maar dat eerlikheid, opregtheid en betroubaarheid net soveel werd is.
 6. Glo dat hy deur volgehoue studie en die verkryging van kennis, nuwe horisonne kan betree.
 7. Neem aan beide sport- en kulturele bedrywighede met oorgawe deel en wanneer hy wen, glo hy dat harde werk met sukses bekroon word en wanneer hy verloor, wens hy sy teenstaander geluk.
 8. Is altyd vriedelik, opreg, hoflik en bedagsaam teenoor sy naaste.
 9. Sal die goeie naam en eer van sy skool vooropstel en dit verdedig en bewaar.
 10. Sal altyd ROEPINGBEWUS dien.
 1. Respek: Ons handhaaf ‘n kultuur van respek vir almal in ons skoolgemeenskap, insluitend mede-leerders, onderwysers, personeel, en besoekers.
 2. Integriteit: Ons optrede is te alle tye eerlik en opreg, en ons vermy bedrog, plagiaat, en ander vorme van oneerlikheid.
 3. Verantwoordelikheid: Ons neem persoonlike verantwoordelikheid vir ons aksies en aanvaar die gevolge daarvan.
 4. Veiligheid: Ons handhaaf ‘n omgewing van veiligheid en welstand waarin niemand geïntimideer, afgeknou of benadeel word nie.
 5. Akademiese uitnemendheid: Ons streef daarna om ons akademiese potensiaal te bereik deur hard te werk, te studeer, en deel te neem aan alle leeraktiwiteite.
 6. Medemenslikheid: Ons wys empatie en medelye teenoor ander, en dra by tot die positiewe emosionele klimaat van die skool.
 7. Diversiteit: Ons waardeer en respekteer die verskeidenheid van kulture, gelowe, en agtergronde in ons skoolgemeenskap.
 8. Sportiwiteit: Ons neem deel aan sport- en kulturele aktiwiteite met ‘n gees van eerlikheid, respek vir teenstanders, en waardering vir die geleenthede wat dit bied.
 9. Betrokkenheid: Ons betoon aktiewe betrokkenheid by die skool en die breër gemeenskap deur deelname aan sosiale en gemeenskapsdiensprojekte.
 10. Roeping: Ons dien ons skool met trots en toewyding, en strewe daarna om ons potensiaal te bereik en die waardes van die skool in ons optrede te weerspieël.