BANKBESONDERHEDE

HTS Middelburg Skoolgeld

FNB, Takkode 270150

Rekeningnommer: 62193789793

Verwysing by betaling: Leerder se naam, van en graad

HTS Middelburg Koshuis

FNB, Takkode 270150

Rekeningnommer: 62193791714

Verwysing by betaling: Leerder se naam en van