KOSHUISE

**Die Koshuislewe: ‘n Huis Weg van die Huis**

HTS Middelburg is baie trots op die 3 koshuise waar ons tans leerders van die skool huisves. Douw Smit en Buks Pretorius is die twee seunskoshuise en Laurie Smith die meisieskoshuis. Die koshuislewe, ‘n huis weg van die huis, is ‘n geleentheid wat ʼn positiewe invloed kan hê op die persoonlike groei en ontwikkeling van u kind op verskeie vlakke. Ons deel graag die vele voordele wat die koshuislewe bied en wat dit alles vir u kind kan beteken op emosionele, akademiese, geestelike en sportvlak.

Emosionele Groei:

Die koshuislewe bied ‘n unieke omgewing vir emosionele groei. Dit skep ‘n gevoel van ʼn familie waar u kind kan leer om sosiale verhoudings te bou, konflikte op te los en persoonlike verantwoordelikheid te neem. Die ondersteuning van ‘n huisouer en die interaksie met mede-koshuisinwoners dra by tot ‘n gevoel van geborgenheid en ondersteuning.

Akademiese Uitnemendheid:

Die koshuislewe bied ‘n omgewing wat akademiese uitnemendheid aanmoedig. Met ‘n gestruktureerde roetine, studietye en ‘n akademiese ondersteuningsnetwerk kan u kind ‘n omgewing ervaar wat gunstig is vir fokus, konsentrasie en leer. Deelname aan akademiese groepe, tutorprogramme en eksamenvoorbereidingsessies versterk die leerervaring en bevorder akademiese prestasie.

Geestelike Welstand:

Die koshuislewe bied ‘n geleentheid vir geestelike welstand en persoonlike groei. Dit kan ‘n ruimte bied vir selfwikkeling, refleksie en geestelike groei. Deur deel te neem aan koshuisaktiwiteite soos geestelike groepe, afsluiting na studie met skriflesing en gebed, kan u kind ‘n dieper geestelike verdieping ervaar en hul geloof versterk.

Sport en Liggaamlike Aktiwiteit:

Die koshuislewe moedig deelname aan sport en liggaamlike aktiwiteit aan. Dit bied ‘n geleentheid vir u kind om gesonde lewenstyle te bevorder, spangees te ontwikkel en vaardighede te verbeter deur deelname aan verskeie sport- en oefenprogramme. Daar is gesonde kompetisie tussen die onderskeie koshuise en bevorder die ontwikkeling van leierskap, samewerking en volharding.

In die besluit oor die koshuislewe vir u kind, moet ons die waarde van hierdie unieke geleentheid vir persoonlike groei en ontwikkeling nie onderskat nie. Die koshuislewe bied ‘n ryk omgewing wat die individu op verskeie vlakke ondersteun en aanmoedig. Ons moedig u aan om die koshuislewe te oorweeg as ‘n waardevolle bydrae tot die toekomstige sukses en welstand van u kind.