INSKRYWINGS

AANSOEK OM TOELATING VIR GRAAD 8 

Liewe Amper-Blougat & Ouers 

Uitnodiging om by HTS Middelburg aansoek te doen
Die volgende stappe moet gevolg word om ‘n graad 8-leerder by HTS Middelburg in te skryf.

Uitnodiging om by HTS Middelburg aansoek te doen
Dankie vir u belangstelling om u kind by HTS Middelburg in te skryf.  Aansoeke vir Graad 8 sal vanaf 1 Maart oop wees.
Voltooi asseblief die onderstaande elektroniese aansoekvorm om vir u kind aansoek te doen om toelating tot HTS Middelburg.  
Let, byvoorbeeld, daarop dat die addisionele kontak enige ander kontak buiten ouer 1 of 2 s’n moet wees.  Indien u u eie inligting weer insleutel, sal die stelsel ‘n foutboodskap gee.  

Dokumente benodig om aansoek te doen:
Daar sal van u verwag word om die onderstaande skakel te volg en alle vereiste dokumente na die skakel op te laai. Die volgende dokumente moet op u rekenaar gestoor wees, voordat die skakel oopgemaak word: 

 • ‘n Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat. 
 • Die leerder se mees onlangse skoolrapport / oorplasingsertifikaat. 
 • ‘n Onlangse ID-foto van die leerder. 
 • ‘n Afskrif van die mediesefondskaart. 
 • Afskrifte van beide ouer(s)/voog(de) se ID-dokumente. 
 • Doodsertifikaat van ouer indien van toepassing. 
 • Indien een van die ouers se inligting nie beskikbaar is nie, heg asseblief ‘n beëdigde verklaring aan wat verduidelik hoekom die inligting nie beskikbaar is nie. 
 • Bewys van adres (Water- en elektrisiteitsrekening van die munisipaliteit). 

U sal ‘n e-pos ontvang om u in kennis te stel of u kind voorlopig aanvaar is, al dan nie.

Koshuisaansoeke 

Koshuisaansoeke word goedgekeur indien jou skoolaansoek ook suksesvol was.  Die koshuisplasings vind gedurende November plaas.  U sal dan ‘n skrywe ontvang van mev. Mari Smith met die nodige inligting rakende die koshuis.
Ons sien uit om van u te hoor, skryf so gou as moontlik in om teleurstelling te voorkom.  

Rooies-groete
HTS Middelburg Bemarking 

Stappe om aanlyn te registreer 

Ons sien uit om van u te hoor, skryf so gou as moontlik in om teleurstelling te voorkom.  

STAP 1 – Skep van profiel op die stelsel 

Klik op dié skakel om stap 1 te voltooi: (hou ctrl in en klik) 
https://htsmiddelburg.saspac.net/modules/registrations/parent/apply.aspx 

STAP 2 – Voltooi die aansoek met die e-pos 

Sodra u op die skakel klik, skep die stelsel vir u kind ʼn profiel.  Nadat u stap 1 voltooi het, sal die stelsel outomaties ʼn e-pos aan u stuur met ‘n tweede skakel wat uniek is vir elke leerder op die stelsel. Gebruik die skakel in die e-pos, indien u weer op stap 1 se skakel klik, sal u ʼn boodskap ontvang wat lees dat daar reeds so ʼn leerder bestaan met dieselfde ID-nommer.  Die rede daarvoor is dat u rééds stap 1 voltooi het en die profiel vir u kind reeds bestaan.  

U moet wag vir die e-pos van die stelsel.  Sommige kere land die e-pos in die “Junkmail”, kyk asb. daar indien dit nie in u e-pos is nie.  Gee asb. 24 uur tyd vir die e-pos om in u e-pos te verskyn. 

Rig alle navrae ten opsigte van die inskrywingsprosedure aan die skoolkantoor by 013 282 6029 of stuur ʼn e-pos:   

 1. Mev. Mariëtte du Buson e-pos: blougat@htsmiddelburg.co.za
 2. Mev. Liesl Austin e-pos: rooies@htsmiddelburg.co.za
 3. Mev. Mariske van Niekerk e-pos: bemarking@htsmiddelburg.co.za