ONS VISIE

ONS AS BEHEERRAAD VAN HTS MIDDELBURG BESKOU ONS AS EEN SPAN MET EEN DOEL
EN ONS STREEF OM DIE VOLGENDE TE BEREIK;

• om ʼn Christelike opvoedkundige instansie te wees.
• om deur die leiding van ons Hemelse Vader besluite te neem.
• om konsensus oor besluite te kry sonder enige stemming.
• om ons pligte getrou na te kom.
• om die beeld van die skool uit te bou.
• om oor professioneel gekwalifiseerde personeel met deurlopende opleiding te beskik.
• om ouer, onderwyser en leerling betrokkenheid te bevorder.
• om te verseker dat die begroting klop.
• om noue skakeling met Mpumalanga Onderwysdepartement te hê.
• om te alle tye pro-aktief te wees.
• om te verseker dat die onderrigmedium aan die behoeftes van leerders en ouers voldoen.
• om die nodige bronne te verskaf om kwaliteitsonderwys te verseker.
• om beroepsgerigte internasionaal erkende opvoeding te verseker.
• om die gemeenskap te dien en van beroepsgerigte leerders te voorsien.
• om gelukkige leerders wat uitnemend presteer op te voed.
• om ʼn vriendelike, openlike en gelukkige leeromgewing te dien en te ondersteun.
• Waardes, Respek, Verantwoordelikheid, Eerlikheid, Omgee, Gelykheid, Positiwiteit, Integriteit

akademie hts middelburg tegniese skool onder