DRAMA EN TONEEL

Dramaklub:

In hierdie dramaklasse speel ons nie net nie – klublede word teorie geleer wat hul op die verhoog moet kan toepas tydens kunstefeeste waaran hul gaan deelneem.  Die hoofkunstefeeste waaraan ons deelneem is Artium en Con Spirito. Klublede wat as individue onder die skool se naam by ander kompetisies soos Dramaweb, Talent Africa, Eisteddford/ NEA, Del Arte, Artistatue, SACOPA, SATCH en Speltoneel inskryf, word ook ondersteun en afgerig.

Daar is ook vir lede die geleentheid om aan die ATKV-tienertoneelfees deel te neem. Afrigting deur me. H. Wiesner, vind in die saal plaas elke Woensdag van 14:00 tot 17:00. Groepe en individuele klasse word bespreek soos op die ander dae van die week soos dit tussen ander aktiwiteite soos sport en akademie inpas.

Rooi*faktor:

Hierdie aand word aangebied in die vorm van ‘n talentfees waar enige een in die skool kan inskryfin die kategorieë: dans, drama, vokaal en instrumental. Buitebeoordeelaars beoordeel die deelnemers en kondig die wenners aan in die verskillende afdelings. Buiten pryse wat gewen kan word, kan van hierdie deelnemers ook genooi word om by die HTS-Kolligaand op te tree. Dit is’n glansryke geleentheid waar daar ‘n gaskunstenaar genooi word om te kom optree.

Ander kultuuraktiwiteite:

Die Rooies se kultuurdiere neem ook verder dee laan die ATKV Redenaarskompetisie en Con Spirito- redenaars.