REDENAARS

Organiseerder en afrigter:

R Nieuwoudt

Oefentye:

Word bepaal volgens leerders se skedule.

Agtergrond:

Die aktiwiteit streef daarna om verskeie vaardighede by leerders te kweek en om leerders tot afgeronde deelnemers aan die groter gemeenskap te ontwikkel.

Die bogenoemde vaardigehede sluit onder andere in:

  • Selfdissipline,
  • Waardigheid in argumentering en redenering,
  • Ontwikkeling van breër denkprosesse,
  • Om hulself op ʼn gepaste wyse te kan uitdruk,
  • Om onderskeid te kan tref tussen saaklike en irrelevante inligting.
  • Verder bied redenaars die geleentheid aan leerders om hulle gehoor tot ʼn spesifieke standpunt te beïnvloed en te oorreed deur die skryf en aanbieding van ʼn oorredende en beredenerende toespraak.

Deelnemers moet hul eie toesprake skryf en voorberei en mag nie gepubliseerde artikels woordeliks aanhaal of toesprake wat reeds vooraf gelewer is, gebruik nie.

Vinnige feite en prestasies:

In 2023 neem 26 leerders deel aan die eerste uitdunrondte van die ATKV-redenaarskompetisie te HTS Witbank, waarvan 20 deurdring na die semifinale rondte van die ATKV-kompetisie (Mpumalanga-finaal).

HTS Middelburg spog met 13 sprekers wat onder die top 10 in hul onderskeie afdelings eindig tydens die Mpumalanga-finaal en 6 sprekers dring deur na die landsfinaal van die ATKV-redenaarskompetisie wat op 18 Augustus 2023 te Goudini Spa plaasvind. Tydens die landsfinaal eindig 5 van die 6 sprekers onder die top 15 in die land.