KOSHUISGELD

KOSHUISGELDE VIR 2024 BELOOP R33 125 EN IS AS VOLG BETAALBAAR

1STE BETALING: R1 500 per leerder voor 31 Desember 2023
KOSHUISGELDE: R2 875 per maand X 11 maande R31 625
TOTALE KOSHUISGELDE: R33 125