Die skool vind sy grondslag in die aanvaarding van die Bybel as die woord van God. As opvoedkundige instansie wil ons kinders met beroepsgerigte, internasionaalerkende opvoeding na behoorlike volwassenheid lei.

Die skool se opgeleide en doelgerigte personeel sal die vermoëns van ons kinders mobiliseer ter bereiking van hulle ideale en die verwesenliking
van ons skoolbeleid soos verwoord in die grondwet.

Die strewe van ons skool is om gekwalifiseerde en gemotiveerde landburgers te help vorm en om by te dra tot die ontwikkeling van die gemeenskap.
Ons streef na uitnemendheid op elke terrein van die lewe.