Vakkeuses

Graad 8 en 9
Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde, Rekeningkunde, Lewenswetenskappe, IGO (Ingenieursgrafika- en ontwerp),
RTT (Rekenaartoepassingstegnologie), Kuns en Kultuur, Tegnologie,
SW (Sosiale Wetenskappe), EBW (Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe)

Gevorderde Program Wiskunde (Admaths) Keusevak

 

Graad 10 – 12 VERPLIGTE VAKKE:
    Groep A:     Afrikaans Huistaal (Eerste Taal)
                        Engels Eerste Addisionele Taal (Tweede Taal)

    Groep E:    Lewensoriëntering

    Groep F:    Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid

KEUSEVAKKE:
ʼn Minimum van enige 3 vakke moet uit die volgende groeperings gekies word.  ʼn Tegnologiese vak is dus nie meer verpligtend nie.  Twee vakke moet uit een groep gekies word.  Die derde vak kan uit dieselfde of enige groep gekies word.

    Groep B:    Kuns- en Kultuurvakke

    Groep C:    Rekeningkunde
                        Besigheidstudies
                        Gasvryheidstudies
                        Toerisme

    Groep D:    Elektriese Tegnologie
                        Siviele Tegnologie
                        Meganiese Tegnologie
                        Ingenieursgrafika en Ontwerp

    Groep E:    Aardrykskunde
                        Lewensoriëntering
                        (Verpligtend, kyk onder verpligte vakke by Groep E)

    Groep F:    Inligtingstegnologie
                        Rekenaargebruikstegnologie (RTT)
                        Lewenswetenskap (Biologie)
                        Fisiese Wetenskap (Natuur- en Skeikunde)

SLAAGVEREISTES 2017

BEVORDERINGSVEREISTES

LW:  Gebaseer op ‘n 7-puntskaal Gr. 8 – 12.

Gradering

Mate van bemeestering

Persentasie

7

Uitstekend bereik

80 – 100

6

Goed bereik

70 – 79

5

Tot ‘n groot mate bereik

60 – 69

4

Middelmatig bereik

50 – 59

3

Ondergemiddeld bereik

40 – 49

2

Gedeeltelik bereik

30 – 39

1

Nie bereik nie

  0 – 29

 Graad 8 en 9

Om te slaag moet leerling aan die volgende voldoen:-

                        1.1       Tale                Huistaal                                  4          (50%)

                                                           Eerste Addisionele taal        3          (40%)

                        1.2       Wiskunde                                                       3          (40%)

                        1.3       Enige ander drie (3) vakke                          3          (40%)

                        1.4       Ten minste in ander 2 vakke                       2          (30%)

                        Geen kondonering mag plaasvind nie.

 

            Graad 10 – 12

                       1.1       Tale                Huistaal                                 3          (40%)

                        1.2       Enige 2 ander eksamenvakke                   3          (40%)

                        1.3       Enige ander drie (3) vakke                         2          (30%)

                        1.4       Minder as 20 dae afwesig

                        Geen kondonering mag plaasvind nie.

Is Tegnies die regte keuse?

Gedurende die 90’s het ‘n groot hoeveelheid kundige mense die land verlaat.  In Suid-Afrika is die gemiddelde ouderdom vir gekwalifiseerde tegnici en ingenieurs 55 jaar! Tans word op hoë vlak samesprekings met die Seta’s en die Onderwysdepartement om die huidige Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap te erken vir  vakleerlingskap.  Dit sal beteken dat leerders met dié vakke hulle eweknieë in gewone hoërskole ver vooruit is en onmiddellik kan aangaan met hul vakleerlingskap vir al  die verskillende vakrigtings.

Wat beteken dit vir jou?  Teen die tyd dat jy aan die HTS Middelburg matrikuleer, sal daar ’n groot vraag na tegnici, ambagsmanne en ingenieurs in ons land wees! Hier kry jy blootstelling aan ‘n tegniese veld.   Na matriek kan jy dadelik met jou beroep begin en/of selfs beter kwalifiseer en geld maak!

Baie skole sal jou vertel dat tegnici nie meer nodig is nie. Luister maar na die minister en kenners: Tegnies = Toekoms!

Jy het 6 verpligte vakke en EEN keusevak.  Kies een vak uit die 3 moontlike rigtings wat HTS Middelburg aanbied:

Siviel

– Houtbewerking

– Siviele dienste

– Konstruksie

Elektries

– Elektriese Tegnologie

– Elektronika

– Digitale Elektronika

Meganies

– Pas en Masjinering

– Motorwerktuigkunde

– Sweis en metaalbewerking

Hoe doen ek dit?

Die Onderwysdepartement van Suid-Afrika bepaal dat almal in Suid-Afrika in Gr. 8 en 9 dieselfde vakke neem.  Dit geld dus vir jou as ROOIE ook!  Eers in Graad 10 het jy ‘n keuse in watter rigting jy wil spesialiseer.  MAAR in Graad 8 en 9 word leerders by ons skool reeds informeel blootgestel aan die tegniese rigtings wat aangebied word. Jy sal ook in die 3de kwartaal van jou Graad 9-jaar aanlegtoetse aflê wat kan help dat jy sélf besluit in watter rigting jy wil spesialiseer. Sou jy sterk tegniese aanleg toon, kan jy selfs nog verdere toetse aflê om jou sterkste rigting te bepaal.  Daar is sekere vakke wat in Graad 10 tot 12 verpligtend is:

Afrikaans Huistaal, Engels Addisionele Taal,  Lewensoriëntering, Wiskunde of Tegniese Wiskunde, Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap, Ingenieursgrafika en Ontwerp

Wat is die verskil tussen Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid en Tegniese Wiskunde?

Indien jy sukkel met Wiskunde, kan jy Tegniese Wiskunde neem.   Dit is wel moeiliker as Wiskundige Geletterdheid, maar nie bo  iemand se vuurmaakplek nie!  Wiskundige Geletterheid is nie ‘n opsie nie.

Wat is die verskil tussen Fisiese Wetenskap en Tegniese Wetenskap?  Jy moet ‘n “Wetenskap”-vak neem vir die tegniese rigting.  Indien jy sukkel met Fisiese Wetenskap kan jy Tegniese Wetenskap neem.

Siviele Tegnologie

Wat is Siviel:

Siviele Tegnologie fokus op vaardighede en beginsels in die beboude omgewing en op die tegnologiese proses van probleemoplossing. Dit ontwikkel praktiese vaardighede en pas wetenskaplike beginsels toe.

Wat het ek nodig:

 • Belangstelling in ontwerp, insig in 3-dimensionele voorwerpe
 • ‘n Kreatiewe benadering tot probleemoplossing
 • Leerders wat dit geniet om praktiese werk te doen en met   verskillende apparaat en toerusting te werk
 • Tekengereedskap
 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde
 • EN Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Siviel het drie afdelings:
 • Houtbewerking
 • Siviele dienste
 • Konstruksie     
 • Ingenieursgrafika & -Ontwerp

Dit is ‘n akademiese vak met onderskrywing wat beteken dit het matrikulasievrystellingstatus. 

Wat is IGO: 

 • – Siviele Tekene  (Huisplanne, ens)
 • – Meganiese Tekene (Enkel en saamgestelde komponente)
 • – Elektriese Tekene (Komponente en bedrading van huise)
 • – Ontwerptekene (Vryhandtekene)
 • – Doen van Siviele of Meganiese praktiese take  

Wat kan ek met IGO doen? 

 • Argitektuur
 • Boutekenaar
 • Binnenshuise ontwerper
 • Binnenshuise versierder
 • Struktuurbeplanner
 • Ingenieurswese (veral Siviel en Meganies)
 • Stads- en streeksbeplanner
 • Bou-inspekteur
 • Meganiese Tekenaar, Ontwerptekenaar, Landskapargitektuur (Uitleg van tuine) 

Wat het ek nodig?

 • Belangstelling in ontwerp, insig in 3-dimensionele voorwerpe
 • ’n Kreatiewe benadering tot probleemoplossing
 • Tekengereedskap
 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde 
 • EN Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

Meganiese Tegnologie

Meganiese Tegnologie fokus op die tegnologiese proses (probleemoplossing) van ontwerp tot die maak van ‘n praktiese oplossing. Daar word van vervaardigsmetodes soos draaiwerk, sweiswerk en die onderhoud en eienskappe van materiaal en produkte geleer.

Motorwerktuigkunde

 • Die kurrikulum sluit in: kragte, bediening van motors, elektriese komponente van motors, werking van enjins.

Pas en draaiwerk

 • Die kurrikulum sluit in: mikrometers, wrywing, DRO-programmering, Meganismes, Bore, Spoedberekeninge ens.

Sweis en Metaalbewerking

 • Die kurrikulum sluit in: elektriese komponente, sleutels en gebit, verskillende voegvorms en metale.
 • Die fokus is om kennis op te bou met die presiese draai- en paswerk om onderdele te kan vervaardig en om met die beskikbare masjinerie ratte te kan produseer.
 • Teoretiese kennis is net so belangrik as wat die praktiese kennis is en word geïnkorporeer by die praktiese werk. ‘n Leerder moet kan uitwerk om induksie op die masjien te kan doen en om skroefdraadsnywerk te doen.
 • Die leerders word ook geleer om te sweis en basiese plaatmetaal- werk te doen.

Wat het ek nodig:

 • Leerders wat belangstel in die ontwerp en maak van produkte sal goed vaar in Meganiese Tegnologie
 • Ander vakke:
 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde EN Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap, Ingenieursgrafika en Ontwerp.

Wat kan ek doen met Meganies:

 • Meganiese Ingenieurswese
 • Sweiswerk
 • Pas- en Draaiwerk
 • ‘n Vakleerling in enige meganiese rigting
 • Eie besigheid

Wat is Elektries:

 • Fokus hoofsaaklik op huishoudelike en 3-fase krag. 
 • Die vak bestaan uit ‘n teoretiese en praktiese komponent.
 • Elektries fokus op gebruik en toepassings van stelsels wat gebruik maak van “Swaar stroom”.
 • Kurrikulum sluit in:  Direkte stroom, huisinstellasies, ligte industriële enkelfasestroom, transformators, PLB’s en 3-fase krag.

Wat het ek nodig:

 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde EN
 • Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

Wat kan ek doen met Elektries:

 • Elektriese, Elektroniese of Megatroniese Ingenieur
 • Elektroniese of Megatroniese Tegnikus 
 • Elektriese Tegnoloog
 • Elektriese Tekenaar
 • Elektrisiën of Installasie-elektrisiën
 • PCL-programmeerder
 • Produksiebestuur

Elektries het drie afdelings:

 •  Elektriese Tegnologie
 •  Elektronika
 •  Digitale Elektronika
Vakkeuses
Vakkeuses
Vakkeuses