HTS Middelburg se 2017-matrikulante én die personeel is baie opgewonde en, terselfdertyd dankbaar vir uitstekende prestasies na afloop van die bekendmaking van die Gr. 12-uitslae.

Behalwe vir ’n uitstekende 100%-slaagsyfer, is ons baie trots op uitsonderlike individuele prestasies.

Matrikulante wat 7 A’s verwerf het: Karini Maritz, Nadine Joubert en Anré Augustyn. Matrikulante wat 6 A’s verwerf het: Sunette Engelbrecht, Gerrie Herbst en Gretl Rens.  Matrikulante wat 5 A’s verwerf het: Zané Haüsler, Marisca Hough, Ruan Naudé, Willem Pieterse en Jaco van Wyk. ’n Verdere 9 kandidate het 4 onderskeidings ingeoes.

In totaal het 195 kandidate 202 A’s en 332 B’s verwerf.  119 Kandidate (61,02%) voldoen aan die minimum vereistes vir graadstudies en 75 (38,46%) vir diploma- of hoër sertifikaatstudies.

Vakke wat buitengewoon goed gevaar het, is:

Engels EAT:  25 A’s met ’n gemiddeld van 66.3%

Afrikaans Huistaal:  9 A’s met ’n groepgemiddeld van 59,8%

Wiskunde:  12 A’s met ’n gemiddeld van 57,1% vir 101 kandidate.

Fisiese Wetenskappe:  10 A’s uit ’n groep van 82 kandidate; gemiddeld 53,7%

Lewenswetenskappe:  7 A’s met ’n gemiddeld van 63%

RTT:  15 A’s en die groep van 44 behaal ’n 74,18%-gemidde

Gasvryheidstudies:  3 A’s uit ’n groep van 11 kandidate met ’n 68,5%-gemiddeld.

Visuele Kuns:   8 A’s deur slégs 18 kandidate met ’n gemiddeld van 73,2%

Meganiese Tegnologie:  6 A’s, Rekeningkunde 3 A’s met ’n klasgemiddeld van 70%

In totaal het 195 kandidate 202 A’s en 332 B’s verwerf.