Toelatingsaansoek

Korrespondensie geskied slegs via e-posse en ʼn sms-stelsel.  Die korrekte e-posadres en selfoonnommer is uiters belangrik!  U is welkom om die aansoekvorm aanlyn te voltooi slegs Graad 8’s.   Graad 9-12 Aansoeke is onderhewig aan ‘n onderhoud met die hoof/adjunkhoof.  Kontak 013-2826029 om ‘n afspraak te maak.  GEEN aansoeke vir Gr.9-12 mag aanlyn voltooi word nie.

Maak seker dat u al die afdelings voltooi 1-7!

  1.  Algemene Inligting van leerder  2.  Vader/Voog wat by leerder bly   3.  Moeder / Voog wat by leerder bly  4.  Ander Kontakpersoon (by wie leerder nie bly nie)  5.  Mediese Besonderhede  6.  Persoon verantwoordelik vir die skoolgeldrekening  7.  Finalisering en oplaai van aansoek

E-pos navrae na registrasie@htsmiddelburg.co.za