Toelatingsaansoek

Korrespondensie geskied slegs via e-posse en ʼn sms-stelsel.  Die korrekte e-posadres en selfoonnommer is uiters belangrik!.   Graad 9-12 Aansoeke is onderhewig aan ‘n onderhoud met die hoof/adjunkhoof.  Kontak 013-2826029 om ‘n afspraak te maak.

E-pos navrae na ontvangs@htsmiddelburg.co.za

Laai die aansoekvorm hier af …

Voltooi volledig in drukskrif asb.  U is welkom om die inligting in te tik, die dokument te stoor en uit te druk.  Doen asb. alle handtekeninge en parafering per hand. 

Handig asb. by ontvangskantoor in per hand.