SKOOLFOOIE

Skoolfooie 2018:

SKOOLGELD VIR 2018 BELOOP R16 940 EN IS AS VOLG BETAALBAAR:

 

OPSIE 1

OPSIE 2

OPSIE 3  (2 of meer kinders)

 

 

10% Korting betaling voor of op 31 JANUARIE 2018

5% korting tweede kind 10% korting derde kind

en meer

 1STE SKOOLDAG

R1 540

R 1 540

R 1 540

 SKOOLFONDS:

R1 540 x 10 maande

begin 31 Januarie 2018

 R 13 860

R1 540 p.m. kind een

R1 460 p.m. kind twee

R1 390 p.m. kind 3 of meer

 X 10 maande

 TOTALE SKOOLFONDS:

R 16 940

R 15 400

 

Bankbesonderhede:

HTS Middelburg Skoolgeld

FNB, TAKKODE 270150, REKENINGNOMMER 62193789793

E-pos bewys van betaling na:  finskool1@htsmiddelburg.co.za of faks na 013 2435427.

Verwysing by betaling: Leerder se naam en van, asook graad.  Kaartfasiliteite is beskikbaar.

Koshuislosies vir 2018 beloop R20 000 en is soos volg saamgestel:

Opsie 1

Eerste kwartaal

R 5 300

 

Tweede kwartaal

R 5 300

 

Derde kwartaal

R 5 300

 

Vierde kwartaal

R 4 100

Opsie 2

R 2000 x 10 maande

Losies is vooruitbetaalbaar aan die begin van elke kwartaal/maand.

Bankbesonderhede:

HTS Middelburg Koshuis

FNB, Takkode 270150, Rekeningnommer 62193791714

E-pos bewys van betaling na:  finkoshuis@htsmiddelburg.co.za of faks na 013 2435427.

Verwysing by betaling: Leerder se naam en van, asook koshuisnommer.  Kaartfasiliteite is beskikbaar.