Kalender

Kwartaal Open Sluit
Eerste 07 Januarie (opvoeders)
09 Januarie (leerders)
15 Maart
Tweede 02 April 14 Junie
Derde 09 Julie 20 September
Vierde 01 Oktober 04 Desember (leerders)
06 Desember (opvoeders)
Kwartaal Getal Weke Getal Dae Getal Openbare Vakansiedae Werklike Getal Skooldae
Eerste 10 48 (50) 0 48 (50)
Tweede 11 54 3 + 0 51
Derde 11 54 1 + 0 53
Vierde 10 47 (49) 0 47 (49)
Totaal 42 203 (207) 4 + 0 199 (203)

(Getalle in hakkies is vir opvoeders)

Openbare en skoolvakansiedae in 2019:

01 Januarie 2019 Nuwejaarsdag
21 Maart 2019 Menseregtedag
19 April 2019 Goeie Vrydag
22 April 2019 Gesinsdag
27 April 2019 Vryheidsdag
01 Mei 2019 Werkersdag
16 Junie 2019 Jeugdag
17 Junie 2019 Openbare Vakansiedag
09 Augustus 2019 Nasionale Vrouedag
24 September 2019 Erfenisdag
16 Desember 2019 Versoeningsdag
25 Desember 2019 Kersdag
26 Desember 2019 Welwillendheidsdag