BEKRONING 2016

Bekroning

Beatrix Steenekamp

Leerling van die jaar – 2016

Beatrix is vir die afgelope vyf jaar ’n baie besige, entoesiastiese, toegewyde leerling van ons skool.

Akademies het sy baie goed rekenskap gegee van haar talente én werksvermoë. Haar harde werk, ten spyte van ’n besige buitemuurse program én leierverpligtinge, lewer uitnemende prestasies op, soos die akademiese erekleure wat sy jaarliks verwerf het, bewys. Sedert haar Gr. 8-jaar word sy jaarliks onder die akademiese toppresteerders gereken, hoofsaaklik as dux-leerling, soos sy dit ook vanaand is! Die skool verwag, tereg, besondere uitslae van haar!

Op die sportterrein het sy ook haar bydrae gelewer. Sy was vanjaar, soos sy telkens in die verelde was, ’n toegewyde lid van haar netbalspan. Vanjaar het sy vir die skool se Tweede Netbalspan gespeel – ’n span wat met groot sukses op die Mpumalanga-verhoog naam gemaak het. Iemand wat haar op ’n netbalbaan dopgehou het, sal kan getuig dat haar oë stokstyf in haar kop staan as sy die bal, of haar opponent, jaag! Haar lyftaal het aangedui dat sy elke greintjie konsentrasie en energie aanwend in belang van die span se doelwit.

Beatrix is ’n gebore leier. Sy beskik oor ’n besondere sin vir verantwoordelikheid en ’n gebalanseerde, volwasse oordeel. Sy bestee haar tyd aan sinvolle, moeite-werd-sake. Haar betrokkenheid en leiding by skoolsake bestaan hoofsaaklik uit selflose dienslewering, ’n navolgenswaardige voorbeeld, baie lojaliteit en betroubare verantwoordelikheid!

Dat die res van die skool haar leierpotensiaal raakgesien én waardeer het, word bewys deur die feit dat sy tot Voorsitter van die skool se Bestuurskomitee verkies is, ’n taak wat sy met onderskeiding uitgevoer het. Sy het haar take met groot erns bejeën en alles waar- voor sy verantwoordelik was, met ywer en entoesiasme uitgevoer.

Sy is nie op haar mond geval nie. Die afgelope vyf jaar neem sy telkens aan die ATKV-redenaarskompetisie deel, en sy was besonder ingenome met die besluit dat sprekers net onvoorbereide toesprake moet lewer, want sy is belese, ingelig, sy het ’n oortuigde standpunt oor feitlik elke saak onder die son en sy kán praat! Sy het by herhaling ons provinsie by die landsfinaal van die ATKV-redenaarskompetisie verteenwoordig, en het vanjaar uitsonderlik presteer deur twee skitterende toesprake te lewer. Sy is op grond daarvan aangewys as die derde beste spreker in die land!

Sy beoefen allerlei musikale aktiwiteite buite skoolverband; goeie musiek is deel van haar lewe. Sy het in die verlede ywerig deelgeneem aan elke revue van die skool, was ’n sleutellid in die Mpumalanga Jeugkoor en vanjaar het sy ook ’n groot bydrae tot ons eie nuwe skoolkoor gelewer.

Sy is ’n mens wat gemaklik omgaan met almal om haar; haar passie en entoesiasme vir ’n saak waarin sy glo, is aansteeklik. Sy is gelykmatig – wat jy sien, is wat jy kry! ’n Uitstaan-de kenmerk van Beatrix is die feit dat sy ander mense werklik hulle plekkie in die son gun! Sy het waardering en respek vir ander se andersheid of unieke aard en kan die meeste mense, met die uitsondering van lamsakke, gemaklik akkommodeer.

Sy skroom nie om haar Christelike oortuigings te lééf nie! Juis daarom word haar lewe, werk en optrede gekenmerk deur integriteit en betroubaarheid. Haar beginsels en waardes was, en is steeds, ononderhandelbaar! Reg is reg, en verkeerd is ononderhandelbaar verkeerd!

Beatrix, die skool wil jou gelukwens met vyf suksesvolle, diensbare, kosbare jare! Dankie vir jou unieke bydrae tot die skool as geheel, maar ook tot leerders en personeel se lewe. Dankie vir die diens wat jy gelewer en die voorbeeld wat jy gestel het!

Sterkte vir elke tree van die lewenspad! Iemand met soveel wilskrag, positiwiteit en entoesiasme móét suskes op sukses behaal!

Dis ons voorreg om ons skool se hoogste toekenning, nl. LEERLING VAN DIE JAAR, aan jou te oorhandig!  

Bekroning

Petrus van der Merwe

Ons Dien

Die skool se leuse, “ONS DIEN”, het vanjaar werklik nuwe betekenis gekry in die dade en optrede van hierdie seun!

Hy is beskeie en op sy plek, maar o, só reggebek!

Petrus dwing respek af waar hy ook al beweeg, want hy het geen bang haar op sy kop nie. Hy skroom nie om sy Christelike beginsels, sy sin vir regverdig-heid, sy aanvoeling en sensitiwiteit vir menslike nood en behoeftes te bely en prakties te leef nie.Sy ingesteldheid teenoor sy maats en ander mense, meerderes én minderes, se gevoelens, maak van hom ’n besondere vriend en steunpilaar.

Sy rustige, rasionele ontleding van elke situasie boesem vertroue in. Hy luister na al die kante van ’n saak en sonder om ooit veroordelend op te tree, bied hy, na lange oorweging, ’n praktiese, verantwoordbare oplossing wat gemoedsrus en kalmte in elke ontstelde hart bring.

Petrus is in murg en been ’n leier. Daar is maar een soos hy! Hy weet waar-heen hy op pad is; hy huiwer nie om téén die stroom ín op te staan vir wat reg en goed is nie! Hy lei met rustige verantwoordelikheid, met min woorde, maar veelseggende dade. Hulpvaardigheid en betrokkenheid is eienskappe wat sy doen en late, sy hiérwees, kenmerk.

In die koshuis was hy die een wat male sonder tal vir jongeres en oueres werk verduidelik het sodat die leerinhoud vir hulle oopgegaan het. Hy praat nie net nie, hy staan sy tyd en aandag af om ’n verskil te maak. Hy bemoei hom met ander. Hy het ’n oog vir ander se behoeftes en nood. Hy géé, sonder om ooit aan sy eie belange te dink! Desnieteenstaande is hy een van ons skool se toppresteerders wat nie lyf weggesteek het nie, maar sy talente gebruik om vir hom ’n sinvolle toekoms te verseker.

Wanneer Petrus die Woord oopslaan vir Skriflesing en gebed, slaag hy telkens daarin om met almal se harte te praat – sy voorbereiding, sy diepe besinning oor die teks, sy aanvoeling vir die lewe en sy oortuigde, passievolle aanbieding tref oud en jonk telkens. Dis ’n vreugde en voorreg om na hom te luister, want hy openbaar ’n ouwêreldse volwassenheid en hy kén die Herder van Psalm 23.

Hy leef wat hy verkondig. Hy praat nie kwaad nie, saai nie onmin nie, maar leef in vrede en harmonie met almal wat sy pad kruis. Omdat hy self vroeg in

sy lewe sy ma aan die dood afgestaan het, wéét hy wat dit beteken om met wilskrag en vasberadenheid die uitdagings van elke dag te moet pak. Hy koester die goeie dinge in die lewe, beywer hom vir wat reg is, en keer sy rug op wat verkeerd is! Omdat hy wéét, het hy ’n oog vir ander se behoeftes en nood. Hy is ingestel op ondersteuning en meelewing.

Sy wellewende maniere, uitsonderlike Boere-ordentlikheid, en respek het hom ’n geliefde, gewaardeerde leier en rolmodel gemaak!

As gevolg van sy menswees, sy lojaliteit en betrokkenheid by ons skool én sy integriteit is hy ’n trotse ROOI ambassadeur!!

Petrus, jou dienslewering het baie harder gepraat as woorde! Jou diensbaarheid praat eintlik ‘n taal wat woorde oorbodig maak!!  

Jy is ’n ster in ’n wêreld waar naastediens selde bestaan!

Dankie vir wat jy vir ons, elkeen op sy/haar eie manier, beteken het. Ons sal jou menswees, diens en invloed mis!

Ons skool sal jou toekoms met groot afwagting dophou!

Bekroning

BJ Grobler

Kameraderie

KAMERADERIE-TOEKENNING VAN DIE HOOF 2016

“Die enigste beloning vir deugsaamheid is deugsaamheid;
die enigste manier om ’n vriend te hê, is om een te wees.”
–                           ~ Ralph W. Emerson ~
Dít is die kernagtige samevatting van BJ Grobler.

Hy is so ’n stil, stemmige, innemende seun, maar moet hom nie op sy baadjie takseer nie. Inherent is hy staalsterk, lewenswys, oortuig van elke saak waarin hy glo, dinamies. Hy buig nie onder groepsdruk nie, en hy is flegmaties – altyd dieselfde: sy vriendelike, hulpvaardige, bedagsame self!

In die koshuis het hy ’n beduidende verskil gemaak. Tot vandag toe het hy nie ’n enkele keer sy plig versuim nie, was hy getrou op sy pos. Hy het in elke situasie die leiding geneem en op ’n uiters verantwoordelike manier méér as sy werk gedoen! Sy werk en diens is gekenmerk deur streng, maar billike, volwasse leiding. In die koshuis het ’n groot rustigheid geheers wanneer hy aan diens was.

Oral waar BJ beweeg, het medeskoliere en –kosgangers geweldige waardering vir sy rol en leiding. Hy is, inderdaad, ’n kameraad vir ’n leeftyd!

Op akademiese gebied het BJ moeite gedoen om sy eie studietyd af te staan om ander te help met verduideliking van werk, veral Wiskunde. Hy het hom dikwels self benadeel in ’n poging om ander te help. Vir baie van die juniorseuns in die koshuis was hy in alle opsigte ’n vader- en/of leierfiguur. Self het hy toegewyd gewerk, met sy eie talente erns gemaak – en die sukses het vanaand baie duidelik geblyk!

Hy het, inderdaad, bewys gelewer dat dit moontlik is om onbaatsugtig diens te lewer én te werk op só ’n manier dat dit selfs lekker gelyk het om te werk!

BJ se voorbeeld op verskeie terreine is navolgenswaardig en ’n voorbeeld vir elke trotse Rooie! Hy het deurgaans die netjiesste maniere openbaar, en het hom dikwels uitgespreek oor swak gedrag van medeskoliere, veral teenoor dames.

Jy is, inderdaad, ’n sprekende voorbeeld van Emerson se woorde! Mag jou lewenspad besaai wees met geleenthede om goedheid en omgee uit te deel – want eendag sal dit na jou terugkeer!

Ons ken graag hierdie spesiale toekenning van die hoof toe aan BJ Grobler!

Bekroning

Philmarie Cremer

Kameraderie

KAMERADERIE-TOEKENNING VAN DIE HOOF 2016

’n Vriendin, of kameraad, is soos ’n onsigbare engel wat jou op jou voete help as jou vlerke vergeet om te vlieg …

Só ’n vriendin is Philmari Cremer!

Sy’s nie ’n ekstrovert wat heeltyd mense om haar versamel nie, maar op haar ongekunstelde, stil, skaam manier trek sy mense na haar toe.

Sy ontferm haar graag oor “afvlerkmense”, want sy sien maklik die seer en alleenheid in ander  raak. Vir sulke mense bied sy bemoediging, deernis en begrip. Sy géé van haarself sonder om ooit iets terug te verwag! In die koshuis was sy ’n vertroude leier en vriendin vir seniors en juniors! In Philmari het hulle ’n vriendin, raadgewer, rigtingwyser en voorbeeld gevind! Die koshuis het gebaat by haar sorg en haar omgee – haar belange was altyd ondergeskik aan die ander s’n. Waar sy reëls moes toepas, het sy dit ferm en konsekwent gedoen.

Koshuisleerlinge kon met enige probleem na Philmari toe gaan: Geen probleem was vir haar te groot of te klein nie.  Sy het, soos ’n moeder so opreg, elke koshuismeisie se kwale en pyne met deernis en liefde versorg, en waar pleisters nie kon werk nie, was haar oor, en haar woorde, helende medisyne.

Sy is ook vir baie personeel ’n onontbeerlike steunpilaar en staatmaker! Met innemende sagtheid het sy diep onder almal se velle ingekruip. Nooit was werk vir haar te moeilik of te uitdagend nie! Nooit het sy verskonings gebruik om hulpverlening, ondersteuning en of werk mis te loop nie. Haar bereidwilligheid om meer as haar deel te doen m.b.t. take wat op die terrein verrig moes word, het haar optrede gekenmerk.

Sag, beskeie, vriendelik, lojaal is sy … en tog het sy ’n innerlike krag wat inspireer! Sy openbaar integriteit; sy is ’n heel mensie!

In die beroep waarin sy haar menswees gaan uitleef, gaan sy baie mense se lewe op dieselfde manier aanraak: as verpleegster gaan sy, soos by ons skool, ’n verskil in mense se lewe maak!

Dankie, Philmari – jy is ’n vriendin duisend; jy ís die engel wat ons almal op ons voete help elke keer wanneer ons vlerke vergeet om te vlieg!

  • Bekroning
  • Bekroning
  • Bekroning
  • Bekroning
  • Bekroning